Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 13/12

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0595

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0595 với mục tiêu 1,0680 & 1,0705.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0595, có thể tới 1,0550 & 1,0525.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.ư

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2640

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2640 với mục tiêu 1,2700 & 1,2740.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2640, có thể tới 1,2620 & 1,2595.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 115,60

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 115,60 với mục tiêu 114,60 & 114,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 115,60, có thể tới 116,15 & 116,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

AUD/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 0,7480

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7480 với mục tiêu 0,7505 & 0,7520.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7480, có thể tới 0,7465 & 0,7440.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1160,00.

Điểm xoay: 1160,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1160,00 với mục tiêu 1166,00 & 1169,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1160,00, có thể tới 1154,50 & 1151,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex