Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 10/3

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0570

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0570 với mục tiêu 1,0615 & 1,0640.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0570, có thể tới 1,0545 & 1,0525.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2195

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2195 với mục tiêu 1,2135 & 1,2110.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2195, có thể tới 1,2220 & 1,2250.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2195 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 114,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 114,85 với mục tiêu 115,70 & 116,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 114,85, có thể tới 114,60 & 114,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7530.

Điểm xoay: 0,7530

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7530 với mục tiêu 0,7485 & 0,7465.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7530, có thể tới 0,7550 & 0,7570.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 0,7530 giới hạn khả năng tăng giá.


Gold spot trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1203,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1203,00 với mục tiêu 1193,00 & 1188,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1203,00, có thể tới 1208,00 & 1214,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690