Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 22/8

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1775

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1775 với mục tiêu 1,1830 & 1,1860.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1775, có thể tới 1,1735 & 1,1705.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 1,2915

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2915 với mục tiêu 1,2850 & 1,2830.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2915, có thể tới 1,2930 & 1,2955.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 108,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,70 với mục tiêu 109,60 & 109,95.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,70, có thể tới 108,30 & 108,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7910

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7910 với mục tiêu 0,7950 & 0,7970.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7910, có thể tới 0,7885 & 0,7870.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1294,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1294,00 với mục tiêu 1283,50 & 1280,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1294,00, có thể tới 1297,00 & 1301,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.


Crude Oil (WTI) (U7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 48,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,00 với mục tiêu 46,85 & 46,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 48,00, có thể tới 48,35 & 48,75.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 48,00 giới hạn khả năng tăng giá.


HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2