Các khái niệm cơ bản trong thị trường ngoại hối FOREX (Phần 1)

Henry

1. Ý nghĩa của các cặp tiền

Trong thị trường ngoại hối, Khi nhìn vào bảng tỷ giá hối đoái, bạn cần lưu ý 2 điểm chính sau:

    – Đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền gọi là đồng yết giá, đồng còn lại gọi là đồng định giá.

    – Đồng yết giá luôn có đơn vị là 1.

Ví dụ 1: USD/JPY = 80,12

                • Khi đó USD là đồng yết giá.

                • JPY là đồng định giá.

                • 1 USD = 80,12 JPY

Hay cũng có thể hiểu một cách đơn giản như sau:

Ví dụ 2: Cặp tiền EUR/USD có giá Bid/Ask là 1.1242/1.1245

Giá đứng trước là giá khi bạn bán ra, hay giá Bid. Trong ví dụ trên khi bạn muốn bán 1 EURO bạn sẽ bán ra ở mức giá thấp hơn tại 1.2142 USD.

Giá đứng sau là giá khi bạn mua vào, hay giá Ask. Trong ví dụ trên khi bạn muốn mua vào 1 EURO bạn sẽ mua ở mức giá cao hơn tại 1.2145 USD.

2. Lưu ý

USD chỉ đóng vai trò là đồng tiền định giá (nằm dưới) đối với 5 đồng tiền sau đây, và một số hàng hóa có giá trị bao gồm: GBP, AUD, NZD, EUR, SDR (quyền rút vốn đặc biệt) hay Vàng (XAU), Bạc (AGU)… Đó cũng là lí do khi nhà đầu tư xem các cặp tỷ giá sẽ thấy chỉ có GBP/USD, AUD/GBP hay NZD/USD mà không gặp trường hợp ngược lại.

Đối với các trường hợp còn lại USD đều là đồng yết giá: USD/JPY, USD/CHF…

Hình ảnh minh họa

Còn tiếp…

Quan tâm liên hệ 0962086597

Đăng kí tìm hiểu FX:
https://goo.gl/forms/okYgaTzSZlq6rEu62
Đăng ký mở tài khoản giao dịch Forex:
https://goo.gl/forms/zv3aAtZdTeLyed6s2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here