Trong forex trading, sử dụng đòn bẩy là một công cụ hữu hiệu nhằm giúp các nhà đầu tư tăng khả năng giao dịch mà chỉ sử dụng một số vốn nhất định. Hiện nay, NatureForex cho phép thay đổi tỷ lệ đòn bẩy của tất cả khách hàng lên một tỷ lệ mới cao hơn là 1:1000 và đồng thời áp dụng 1 số chính sách mới về việc cài đặt đòn bẩy.

Mỗi tài khoản forex trading mở tại NatureForex sẽ được cài đặt một tỷ lệ đòn bẩy tương ứng với số tiền có trong Balance của khách hàng. Và tỷ lệ đòn bẩy này sẽ được thay đổi tự động và tức thì theo sự thay đổi trong Balance của mỗi tài khoản.

Ví dụ, nếu số tiền trong Balance của khách là $700, đòn bẩy mà khách được nhận sẽ là 1:700. Sau khi giao dịch và đóng lệnh, khách có P/L là +$500 và balance lúc đó sẽ là $1200, vậy thì đòn bẩy lúc này sẽ thay đổi xuống 1:500.

Bảng sau sẽ thể hiện đầy đủ tỷ lệ đòn bẩy tương ứng với mỗi khoản tiền mà khách hàng có trong Balance của tài khoản forex trading.

leverage-VN* Lưu ý:
– Khi tỷ lệ đòn bẩy mới được áp dụng, khách hàng phải đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản MT4 client của mình để thấy được sự cập nhập thông tin của tài khoản.
– Tại NatureForex, số tiền trong Balance thay đổi khi khách hàng nạp tiền, rút tiền hoặc đóng lệnh.