Tại NatureForex, chúng tôi cung cấp một lượng lớn của các công cụ và báo với tỷ giá của các cặp tiền tệ chính đến năm chữ số thập phân, việc này cho phép chúng tôi chính xác hơn trong giá cả của chúng tôi cung cấp cho nhà giao dịch mức spread thấp nhất trên thị trường.

Thông tin chi tiết về điều kiện kinh doanh NatureForex được liệt kê dưới đây:

ảnh 1ảnh 2Lưu ý:
– Phí Swap được tính dựa trên đồng tiền cơ sở
– Tất cả các cặp tiền đều có spread thay đổi như bảng trên
– Các giao dịch forex được hưởng đòn bẩy từ 1:200 đến 1:1000, áp dụng cho tất cả các tài khoản forex. Các giao dịch kim loại, CFD, và dầu được hưởng đòn bẩy gấp 3 lần.
– Các lệnh sẽ được xử lý theo giá thị trường
– Cách tính Margin
* Đối với Forex:
Mức ký quỹ = Khối lượng*Khối lượng hợp đồng*Giá thị trường/Đòn bẩy Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot EUR USD, khối lượng hợp đồng 100,000, đòn bẩy 1:500 và giá thị trường tại thời điểm đó của EURUSD là 1.07560. Mức ký quỹ = 1*100000*1.07560/500= 215.12 USD
* Đối với Oil và CFDs:
Mức ký quỹ = Khối lượng*Khối lượng hợp đồng*Giá thị trường*(300/100)/Đòn bẩy. Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot SPX500, khối lượng hợp đồng 10, đòn bẩy 1:200 và giá thị trường tại thời điểm đó của SPX500 là 2032.00 Mức ký quỹ = 1 * 10 * 2032.00 *(300/100) / 200 = 304.80 USD
Không có mức ký quỹ bổ sung được tính khi một lệnh đối kháng được mở ra
– Phí lãi suất qua đêm ngày thứ tư gấp 3 lần ngày thường