Chiến lươc giao dịch phiên Âu 20/1/2017

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0650

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0650 với mục tiêu 1,0695 & 1,0715.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0650, có thể tới 1,0635 & 1,0620.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1,2320

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2320 với mục tiêu 1,2375 & 1,2415.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2320, có thể tới 1,2290 & 1,2250.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 115,15.

Điểm xoay: 115,15

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 115,15 với mục tiêu 114,40 & 113,90.

Phương án phụ: nếu vượt qua 115,15, có thể tới 115,65 & 116,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 115,15 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7550.

Điểm xoay: 0,7550

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7550 với mục tiêu 0,7590 & 0,7615.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7550, có thể tới 0,7525 & 0,7510.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1202,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1202,50 với mục tiêu 1211,00 & 1214,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1202,50, có thể tới 1200,00 & 1196,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690