Chiến lược giao dịch phiên Âu 21/7

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1585

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1585 với mục tiêu 1,1660 & 1,1685.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1585, có thể tới 1,1535 & 1,1495.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3000

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3000 với mục tiêu 1,2930 & 1,2900.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3000, có thể tới 1,3030 & 1,3055.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,3000 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 112,10.

Điểm xoay: 112,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,10 với mục tiêu 111,50 & 111,10.

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,10, có thể tới 112,40 & 112,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7940

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7940 với mục tiêu 0,7865 & 0,7835.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7940, có thể tới 0,7970 & 0,8000.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1239,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1239,00 với mục tiêu 1248,00 & 1252,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1239,00, có thể tới 1235,00 & 1232,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.


Crude Oil (WTI) (U7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 47,22

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 47,22 với mục tiêu 46,55 & 46,32.

Phương án phụ: nếu vượt qua 47,22, có thể tới 47,46 & 47,74.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2