Chiến lược giao dịch phiên Âu 6/12

EUR/USD trong ngày: tiếp tục tăng

Điểm xoay: 1,0685

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0685 với mục tiêu 1,0800 & 1,0845.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0685, có thể tới 1,0630 & 1,0595.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


GBP/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng

Điểm xoay: 1,2680

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2680 với mục tiêu 1,2805 & 1,2845.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2680, có thể tới 1,2630 & 1,2590.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 113,36

Điểm xoay: 113,36

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,36 với mục tiêu 114,45 & 114,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,36, có thể tới 113,12 & 112,80.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 113,36 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7440

Điểm xoay: 0,7440

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7440 với mục tiêu 0,7500 & 0,7530.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7440, có thể tới 0,7415 & 0,7400.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7440 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng

Điểm xoay: 1160,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1160,00 với mục tiêu 1181,50 & 1188,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1160,00, có thể tới 1156,50 & 1151,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 
HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex