Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 03/05

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,0905

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0905 với mục tiêu 1,0945 & 1,0960.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0905, có thể tới 1,0885 & 1,0870.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


GBP/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 1,2950

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2950 với mục tiêu 1,2880 & 1,2860.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2950, có thể tới 1,2965 & 1,2995.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,75.

Điểm xoay: 111,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,75 với mục tiêu 112,30 & 112,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,75, có thể tới 111,55 & 111,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7550

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7550 với mục tiêu 0,7490 & 0,7470.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7550, có thể tới 0,7570 & 0,7590.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1259,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1259,50 với mục tiêu 1252,00 & 1250,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1259,50, có thể tới 1261,50 & 1264,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 47,75.

Điểm xoay: 47,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,75 với mục tiêu 48,20 & 48,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,75, có thể tới 47,35 & 47,10.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690