Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 04-05

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1950

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1950 với mục tiêu 1,2010 & 1,2035.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1950, có thể tới 1,1915 & 1,1880.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1,3620

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,3580 với mục tiêu 1,3535 & 1,3500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3620, có thể tới 1,3660 & 1,3700.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3620 khả năng quay về 1,3535 là rất lớn.

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 109,35

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,35 với mục tiêu 108,75 & 108,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,35, có thể tới 109,55 & 109,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7525

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7525 với mục tiêu 0,7570 & 0,7585.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7525, có thể tới 0,7500 & 0,7485.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1310,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1310,00 với mục tiêu 1318,00 & 1320,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1310,00, có thể tới 1306,00 & 1301,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

Crude Oil (WTI) (M18) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 67,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 67,75 với mục tiêu 68,90 & 69,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,75, có thể tới 67,20 & 66,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.