Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 08/05

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0950.

Điểm xoay: 1,0950

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0950 với mục tiêu 1,1000 & 1,1020.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0950, có thể tới 1,0920 & 1,0900.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0950 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2940.

Điểm xoay: 1,2940

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2940 với mục tiêu 1,2990 & 1,3020.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2940, có thể tới 1,2925 & 1,2900.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2940 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 112,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,45 với mục tiêu 113,05 & 113,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,45, có thể tới 112,10 & 111,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7425

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7425 với mục tiêu 0,7380 & 0,7360.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7425, có thể tới 0,7445 & 0,7465.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1221,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1221,00 với mục tiêu 1236,00 & 1241,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1221,00, có thể tới 1216,00 & 1210,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 45,90.

Điểm xoay: 45,90

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,90 với mục tiêu 47,30 & 47,75.

Phương án phụ: nếu thủng qua 45,90, có thể tới 45,30 & 44,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1