Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 10/05

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0915.

Điểm xoay: 1,0915

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0915 với mục tiêu 1,0860 & 1,0830.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0915, có thể tới 1,0935 & 1,0950.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2960.

Điểm xoay: 1,2960

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2960 với mục tiêu 1,2920 & 1,2900.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2960, có thể tới 1,2985 & 1,3020.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2960 giới hạn khả năng tăng giá.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 114,05.

Điểm xoay: 114,05

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 114,05 với mục tiêu 113,55 & 113,10.

Phương án phụ: nếu vượt qua 114,05, có thể tới 114,35 & 114,70.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 114,05 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7375.

Điểm xoay: 0,7375

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7375 với mục tiêu 0,7325 & 0,7300.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7375, có thể tới 0,7400 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7375 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Gold spot trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1224,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1224,50 với mục tiêu 1214,00 & 1210,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1224,50, có thể tới 1228,50 & 1234,50.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1224,50 giới hạn khả năng tăng giá.

Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 46,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,75 với mục tiêu 45,30 & 44,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 46,75, có thể tới 47,30 & 47,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1