Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 11/05

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0900

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0900 với mục tiêu 1,0855 & 1,0830.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0900, có thể tới 1,0915 & 1,0935.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,0900 khả năng quay về 1,0855 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2920.

Điểm xoay: 1,2920

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2960 & 1,2985.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2900 & 1,2875.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2920 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 113,95.

Điểm xoay: 113,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,95 với mục tiêu 114,40 & 114,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,95, có thể tới 113,60 & 113,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7375

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7375 với mục tiêu 0,7330 & 0,7315.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7375, có thể tới 0,7395 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7330 bị vượt qua, ngắm tới 0,7315.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1217,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1217,00 với mục tiêu 1225,50 & 1228,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1217,00, có thể tới 1214,00 & 1211,00.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1217,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 46,65.

Điểm xoay: 46,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 46,65 với mục tiêu 48,00 & 48,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 46,65, có thể tới 46,00 & 45,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1