Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 12/05

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0885.

Điểm xoay: 1,0885

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0885 với mục tiêu 1,0855 & 1,0835.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0885, có thể tới 1,0900 & 1,0915.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,0885 khả năng quay về 1,0855 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2905.

Điểm xoay: 1,2905

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2905 với mục tiêu 1,2865 & 1,2845.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2905, có thể tới 1,2930 & 1,2950.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2905 giới hạn khả năng tăng giá.


USD/JPY trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 114,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 114,10 với mục tiêu 113,40 & 113,05.

Phương án phụ: nếu vượt qua 114,10, có thể tới 114,40 & 114,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7350

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7350 với mục tiêu 0,7395 & 0,7410.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7350, có thể tới 0,7330 & 0,7315.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1223,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1223,00 với mục tiêu 1228,50 & 1232,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1223,00, có thể tới 1220,00 & 1217,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 47,43

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,43 với mục tiêu 48,20 & 48,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,43, có thể tới 47,00 & 46,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

Chi tiết liên hệ
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Hotline: 0988 384 166
Skype: sakurahongnhung
Email: nhungnt.natureforex@gmail.com
 
Bạn muốn tham gia trade coin
 
Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít
 
Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư
 
Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động
 
Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch
 
Bạn muốn nhận tài liệu về forex