Chiến lược giao dịch Phiên Âu ngày 13/01/2017

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0630

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0630 với mục tiêu 1,0600 & 1,0570.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0630, có thể tới 1,0650 & 1,0685.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0600 bị vượt qua, ngắm tới 1,0570.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2185

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2185 với mục tiêu 1,2135 & 1,2095.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2185, có thể tới 1,2220 & 1,2245.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2185 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,2135.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 114,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 114,50 với mục tiêu 115,25 & 115,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 114,50, có thể tới 114,25 & 113,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7470.

Điểm xoay: 0,7470

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7470 với mục tiêu 0,7500 & 0,7520.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7470, có thể tới 0,7450 & 0,7430.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7470 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1197,00.

Điểm xoay: 1197,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1197,00 với mục tiêu 1191,00 & 1186,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1197,00, có thể tới 1200,00 & 1203,00.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690