Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 14/12

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0595.

Điểm xoay: 1,0595

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0595 với mục tiêu 1,0655 & 1,0680.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0595, có thể tới 1,0550 & 1,0525.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2680

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2680 với mục tiêu 1,2640 & 1,2620.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2680, có thể tới 1,2695 & 1,2730.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 115,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 115,50 với mục tiêu 114,80 & 114,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 115,50, có thể tới 115,85 & 116,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7475.

Điểm xoay: 0,7475

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7475 với mục tiêu 0,7505 & 0,7520.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7475, có thể tới 0,7465 & 0,7440.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7475 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1164,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1164,00 với mục tiêu 1157,00 & 1155,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1164,00, có thể tới 1167,00 & 1170,00.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 
HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex