Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 15/05

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0900

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0900 với mục tiêu 1,0940 & 1,0960.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0900, có thể tới 1,0880 & 1,0850.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,2860

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2860 với mục tiêu 1,2930 & 1,2960.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2860, có thể tới 1,2840 & 1,2805.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 113,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,90 với mục tiêu 113,05 & 112,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,90, có thể tới 114,35 & 114,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 0,7375

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7375 với mục tiêu 0,7425 & 0,7440.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7375, có thể tới 0,7365 & 0,7350.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1226,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1226,50 với mục tiêu 1235,00 & 1237,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1226,50, có thể tới 1224,20 & 1222,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 48,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,05 với mục tiêu 49,00 & 49,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 48,05, có thể tới 47,75 & 47,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1