Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 17/01/2016

EUR/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1,0600

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0600 với mục tiêu 1,0665 & 1,0685.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0600, có thể tới 1,0575 & 1,0550.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


GBP/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1,2040

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2040 với mục tiêu 1,2120 & 1,2140.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2040, có thể tới 1,2015 & 1,1985.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 114,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 114,25 với mục tiêu 113,40 & 113,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 114,25, có thể tới 114,65 & 115,05.

Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá với động lực mạnh mẽ.


AUD/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 0,7485

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7485 với mục tiêu 0,7535 & 0,7565.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7485, có thể tới 0,7460 & 0,7445.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1207,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1207,00 với mục tiêu 1218,00 & 1222,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1207,00, có thể tới 1201,00 & 1196,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690