Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 17/5

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1050

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1050 với mục tiêu 1,1125 & 1,1150.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1050, có thể tới 1,0990 & 1,0960.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,2895

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2895 với mục tiêu 1,2960 & 1,2980.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2895, có thể tới 1,2880 & 1,2860.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 113,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,20 với mục tiêu 112,35 & 112,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,20, có thể tới 113,55 & 113,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7390

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7390 với mục tiêu 0,7445 & 0,7465.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7390, có thể tới 0,7365 & 0,7350.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7390 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1236,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1236,00 với mục tiêu 1251,50 & 1257,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1236,00, có thể tới 1232,50 & 1229,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 48,74

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,74 với mục tiêu 47,74 & 47,25.

Phương án phụ: nếu vượt qua 48,74, có thể tới 49,26 & 49,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1