Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 18/4

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0630.

Điểm xoay: 1,0630

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0630 với mục tiêu 1,0655 & 1,0675.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0630, có thể tới 1,0605 & 1,0590.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0630 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,2545

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2545 với mục tiêu 1,2575 & 1,2595.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2545, có thể tới 1,2525 & 1,2500.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2545 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 108,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,50 với mục tiêu 109,20 & 109,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,50, có thể tới 108,20 & 108,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7595

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7595 với mục tiêu 0,7545 & 0,7525.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7595, có thể tới 0,7610 & 0,7635.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1290,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1290,00 với mục tiêu 1278,00 & 1271,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1290,00, có thể tới 1295,00 & 1302,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 52,85

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 52,85 với mục tiêu 52,30 & 52,05.

Phương án phụ: nếu vượt qua 52,85, có thể tới 53,10 & 53,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690