Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 18/5

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1095

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1095 với mục tiêu 1,1175 & 1,1210.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1095, có thể tới 1,1060 & 1,1030.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,2930

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2930 với mục tiêu 1,3005 & 1,3035.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2930, có thể tới 1,2905 & 1,2880.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 111,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,75 với mục tiêu 110,30 & 109,90.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,75, có thể tới 112,20 & 112,55.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 0,7415

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7415 với mục tiêu 0,7475 & 0,7490.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7415, có thể tới 0,7390 & 0,7375.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1252,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1252,00 với mục tiêu 1268,00 & 1272,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1252,00, có thể tới 1247,00 & 1241,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 48,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,75 với mục tiêu 49,50 & 50,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 48,75, có thể tới 48,47 & 48,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1