Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 19/5

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1145

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1145 với mục tiêu 1,1075 & 1,1050.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1145, có thể tới 1,1175 & 1,1210.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2995

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2995 với mục tiêu 1,2920 & 1,2885.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2995, có thể tới 1,3050 & 1,3120.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 110,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,65 với mục tiêu 111,75 & 112,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,65, có thể tới 110,25 & 109,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7440

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7440 với mục tiêu 0,7390 & 0,7375.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7440, có thể tới 0,7455 & 0,7465.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1253,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1253,50 với mục tiêu 1245,00 & 1240,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1253,50, có thể tới 1257,00 & 1263,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 49,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,25 với mục tiêu 50,20 & 50,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 49,25, có thể tới 48,85 & 48,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1