Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 21/12

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0420

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0420 với mục tiêu 1,0370 & 1,0350.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0420, có thể tới 1,0450 & 1,0480.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2390

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2390 với mục tiêu 1,2340 & 1,2315.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2390, có thể tới 1,2430 & 1,2465.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2390 giới hạn khả năng tăng giá.


USD/JPY trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 117,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 117,50 với mục tiêu 118,00 & 118,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 117,50, có thể tới 116,90 & 116,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7235.

Điểm xoay: 0,7235

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7235 với mục tiêu 0,7280 & 0,7310.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7235, có thể tới 0,7220 & 0,7200.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1131,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1131,50 với mục tiêu 1138,50 & 1140,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1131,50, có thể tới 1128,50 & 1126,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.