Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 22/09/2016

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn

Điểm xoay: 1,1150

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1150 với mục tiêu 1,1215 & 1,1235.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1150, có thể tới 1,1135 & 1,1120.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ

Điểm xoay: 1,2990

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2990 với mục tiêu 1,3065 & 1,3100.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2990, có thể tới 1,2945 & 1,2900.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực

Đểm xoay: 101,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 101,25 với mục tiêu 100,05 & 99,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 101,25, có thể tới 101,60 & 102,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ

Điểm xoay: 0,7560

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7560 với mục tiêu 0,7655 & 0,7680.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7560, có thể tới 0,7530 & 0,7495.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá

Gold spot trong ngày: tiến xa hơn

Điểm xoay: 1325,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1325,50 với mục tiêu 1339,75 & 1343,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1325,50, có thể tới 1319,00 & 1311,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

Crude Oil (WTI) (X6) trong ngày: tiếp tục tăng

Điểm xoay: 44,73

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 44,73 với mục tiêu 46,37 & 47,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 44,73, có thể tới 44,25 & 43,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

Hỗ trợ tại đây:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex/