Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 23/5

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1215

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1215 với mục tiêu 1,1265 & 1,1300.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1215, có thể tới 1,1180 & 1,1160.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3040

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3040 với mục tiêu 1,2960 & 1,2935.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3040, có thể tới 1,3090 & 1,3120.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 111,60

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,60 với mục tiêu 110,65 & 110,25.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,60, có thể tới 112,20 & 112,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 0,7460

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7460 với mục tiêu 0,7505 & 0,7520.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7460, có thể tới 0,7445 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1257,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1257,50 với mục tiêu 1265,00 & 1268,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1257,50, có thể tới 1255,00 & 1251,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 50,48

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,48 với mục tiêu 51,70 & 52,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 50,48, có thể tới 50,15 & 49,55.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1