Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 24/8

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1775

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1775 với mục tiêu 1,1830 & 1,1860.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1775, có thể tới 1,1735 & 1,1705.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2830

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2830 với mục tiêu 1,2775 & 1,2745.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2830, có thể tới 1,2855 & 1,2890.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2775 bị vượt qua, ngắm tới 1,2745.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 109,30

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,30 với mục tiêu 108,80 & 108,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,30, có thể tới 109,55 & 109,80.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 109,30 giới hạn khả năng tăng giá.


AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7915

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7915 với mục tiêu 0,7875 & 0,7850.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7915, có thể tới 0,7930 & 0,7950.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1285,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1285,00 với mục tiêu 1294,00 & 1297,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1285,00, có thể tới 1282,50 & 1280,50.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Crude Oil (WTI) (V7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 47,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,60 với mục tiêu 48,90 & 49,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,60, có thể tới 47,20 & 46,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2