Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 26/5

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm xoay: 1,1250

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1250 với mục tiêu 1,1180 & 1,1160.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1250, có thể tới 1,1280 & 1,1300.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1250 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2925

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2925 với mục tiêu 1,2835 & 1,2800.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2925, có thể tới 1,2945 & 1,2970.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2925 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,2835.


USD/JPY trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.

Điểm xoay: 111,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,70 với mục tiêu 111,17 & 111,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,70, có thể tới 111,80 & 111,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7460

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7460 với mục tiêu 0,7410 & 0,7400.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7460, có thể tới 0,7475 & 0,7495.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7460 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1253,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,50 với mục tiêu 1259,50 & 1263,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,50, có thể tới 1251,00 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 49,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,40 với mục tiêu 48,05 & 47,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 49,40, có thể tới 49,90 & 50,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1