Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 27/12

EUR/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1,0430

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0430 với mục tiêu 1,0460 & 1,0470.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0430, có thể tới 1,0415 & 1,0400.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2290

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2290 với mục tiêu 1,2255 & 1,2240.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2290, có thể tới 1,2305 & 1,2320.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 117,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 117,45 với mục tiêu 117,15 & 117,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 117,45, có thể tới 117,65 & 117,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7205

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7205 với mục tiêu 0,7160 & 0,7140.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7205, có thể tới 0,7225 & 0,7245.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7205 khả năng quay về 0,7160 là rất lớn.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1135,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1135,00 với mục tiêu 1139,00 & 1140,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1135,00, có thể tới 1132,50 & 1130,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex