Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 27/6

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1200.

Điểm xoay: 1,1200

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1200 với mục tiêu 1,1170 & 1,1160.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1200, có thể tới 1,1215 & 1,1230.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1200 khả năng quay về 1,1170 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2705

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2705 với mục tiêu 1,2740 & 1,2760.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2705, có thể tới 1,2680 & 1,2650.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 111,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,55 với mục tiêu 112,25 & 112,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,55, có thể tới 111,35 & 111,15.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 0,7575

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7575 với mục tiêu 0,7620 & 0,7635.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7575, có thể tới 0,7560 & 0,7550.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1248,00.

Điểm xoay: 1248,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1248,00 với mục tiêu 1238,00 & 1235,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1248,00, có thể tới 1255,00 & 1259,00.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1248,00 giới hạn khả năng tăng giá.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 42,90

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 42,90 với mục tiêu 43,80 & 44,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 42,90, có thể tới 42,62 & 42,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1