Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 28/8

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1915

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1915 với mục tiêu 1,2000 & 1,2040.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1915, có thể tới 1,1865 & 1,1830.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,2905

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2905 với mục tiêu 1,2965 & 1,2990.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2905, có thể tới 1,2870 & 1,2840.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 109,05.

Điểm xoay: 109,05

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,05 với mục tiêu 108,35 & 108,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,05, có thể tới 109,35 & 109,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7950

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7950 với mục tiêu 0,7905 & 0,7885.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7950, có thể tới 0,7975 & 0,8000.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1308,00.

Điểm xoay: 1308,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1308,00 với mục tiêu 1329,00 & 1335,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1308,00, có thể tới 1300,00 & 1292,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Crude Oil (WTI) (V7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 47,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 47,20 với mục tiêu 46,15 & 45,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 47,20, có thể tới 47,50 & 47,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2