Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 28/8

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1890

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1890 với mục tiêu 1,1970 & 1,2000.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1890, có thể tới 1,1865 & 1,1830.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2865.

Điểm xoay: 1,2865

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2865 với mục tiêu 1,2915 & 1,2950.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2865, có thể tới 1,2840 & 1,2815.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 109,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,55 với mục tiêu 108,80 & 108,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,55, có thể tới 109,80 & 110,05.

Tư vấn kĩ thuật: khi 108,80 bị vượt qua, ngắm tới 108,55.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7920

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7920 với mục tiêu 0,7955 & 0,7975.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7920, có thể tới 0,7900 & 0,7885.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1288,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1288,00 với mục tiêu 1297,00 & 1301,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1288,00, có thể tới 1285,00 & 1280,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Crude Oil (WTI) (V7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 47,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,40 với mục tiêu 48,20 & 48,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,40, có thể tới 47,15 & 46,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2