Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 29/11

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0640

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0640 với mục tiêu 1,0560 & 1,0540.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0640, có thể tới 1,0685 & 1,0715.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2450

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2450 với mục tiêu 1,2365 & 1,2330.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2450, có thể tới 1,2490 & 1,2530.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2450 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,2365.

USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,30.

Điểm xoay: 111,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,30 với mục tiêu 112,75 & 113,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,30, có thể tới 110,75 & 110,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

AUD/USD trong ngày: 0,7445 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm xoay: 0,7445

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7445 với mục tiêu 0,7500 & 0,7535.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7445, có thể tới 0,7425 & 0,7400.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7445 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1185,00.

Điểm xoay: 1185,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1185,00 với mục tiêu 1208,00 & 1215,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1185,00, có thể tới 1178,00 & 1173,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex