Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 31/5

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1165.

Điểm xoay: 1,1165

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1165 với mục tiêu 1,1205 & 1,1225.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1150 & 1,1130.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1165 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2840.

Điểm xoay: 1,2840

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2840 với mục tiêu 1,2785 & 1,2740.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2840, có thể tới 1,2880 & 1,2925.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2840 giới hạn khả năng tăng giá.


USD/JPY trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 110,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,70 với mục tiêu 111,25 & 111,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,70, có thể tới 110,50 & 110,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7470

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7470 với mục tiêu 0,7440 & 0,7425.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7470, có thể tới 0,7485 & 0,7495.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7440 bị vượt qua, ngắm tới 0,7425.


Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1265,00.

Điểm xoay: 1265,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1265,00 với mục tiêu 1256,75 & 1254,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1265,00, có thể tới 1268,00 & 1270,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 50,28

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,28 với mục tiêu 48,90 & 48,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 50,28, có thể tới 50,83 & 51,22.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 50,28 giới hạn khả năng tăng giá.

 

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1