Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 6/1/2017

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,0570

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0570 với mục tiêu 1,0615 & 1,0655.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0570, có thể tới 1,0550 & 1,0525.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2365.

Điểm xoay: 1,2365

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2365 với mục tiêu 1,2435 & 1,2470.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2365, có thể tới 1,2315 & 1,2275.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 116,10.

Điểm xoay: 116,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 116,10 với mục tiêu 115,15 & 114,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 116,10, có thể tới 116,75 & 117,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7355

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7355 với mục tiêu 0,7300 & 0,7280.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7355, có thể tới 0,7395 & 0,7430.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1184,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1184,00 với mục tiêu 1170,00 & 1164,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1184,00, có thể tới 1191,00 & 1195,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690