Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 7/8

EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 1,1760

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1760 với mục tiêu 1,1830 & 1,1860.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1760, có thể tới 1,1730 & 1,1695.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3105

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3105 với mục tiêu 1,3000 & 1,2955.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3105, có thể tới 1,3160 & 1,3185.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 110,50.

Điểm xoay: 110,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,50 với mục tiêu 111,05 & 111,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,50, có thể tới 110,25 & 110,00.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7950.

Điểm xoay: 0,7950

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7950 với mục tiêu 0,7910 & 0,7890.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7950, có thể tới 0,7980 & 0,7995.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 0,7950 giới hạn khả năng tăng giá.


Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1261,00.

Điểm xoay: 1261,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1261,00 với mục tiêu 1254,00 & 1252,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1261,00, có thể tới 1264,00 & 1267,00.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1261,00 giới hạn khả năng tăng giá.


Crude Oil (WTI) (U7) trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 49,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,05 với mục tiêu 50,00 & 50,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 49,05, có thể tới 48,70 & 48,33.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2