Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 8/6

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1240.

Điểm xoay: 1,1240

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1240 với mục tiêu 1,1285 & 1,1305.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1240, có thể tới 1,1220 & 1,1205.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1240 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1,2920

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2975 & 1,2995.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2895 & 1,2875.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 109,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,15 với mục tiêu 110,35 & 110,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,15, có thể tới 108,70 & 108,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7520.

Điểm xoay: 0,7520

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7520 với mục tiêu 0,7565 & 0,7580.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7520, có thể tới 0,7500 & 0,7460.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7520 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1291,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1291,00 với mục tiêu 1282,00 & 1277,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1291,00, có thể tới 1295,00 & 1300,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 46,67

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,67 với mục tiêu 45,65 & 45,25.

Phương án phụ: nếu vượt qua 46,67, có thể tới 46,95 & 47,57.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1