Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 9/2

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0670.

Điểm xoay: 1,0670

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0670 với mục tiêu 1,0700 & 1,0715.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0670, có thể tới 1,0640 & 1,0625.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2470

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2470 với mục tiêu 1,2545 & 1,2580.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2470, có thể tới 1,2425 & 1,2375.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,95.

Điểm xoay: 111,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,95 với mục tiêu 112,50 & 112,75.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,95, có thể tới 111,65 & 111,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7645

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7645 với mục tiêu 0,7605 & 0,7590.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7645, có thể tới 0,7665 & 0,7680.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1236,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1236,00 với mục tiêu 1244,00 & 1248,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1236,00, có thể tới 1230,00 & 1227,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690