Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 9/5

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0950

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0950 với mục tiêu 1,0900 & 1,0880.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0950, có thể tới 1,0970 & 1,0995.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,0950 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2965.

Điểm xoay: 1,2965

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2965 với mục tiêu 1,2925 & 1,2900.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2965, có thể tới 1,2990 & 1,3020.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,2965 khả năng quay về 1,2925 là rất lớn.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 112,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,85 với mục tiêu 113,45 & 113,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,85, có thể tới 112,65 & 112,45.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7400

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7400 với mục tiêu 0,7335 & 0,7300.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7400, có thể tới 0,7425 & 0,7445.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1225,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1225,30 với mục tiêu 1232,50 & 1236,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1225,30, có thể tới 1220,50 & 1216,00.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1225,30 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 45,85.

Điểm xoay: 45,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,85 với mục tiêu 47,00 & 47,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 45,85, có thể tới 45,30 & 44,85.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 45,85 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1