Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 9/8

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,1775

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1775 với mục tiêu 1,1715 & 1,1690.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1775, có thể tới 1,1800 & 1,1825.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3015

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3015 với mục tiêu 1,2955 & 1,2930.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3015, có thể tới 1,3055 & 1,3105.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3015 khả năng quay về 1,2955 là rất lớn.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 110,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,50 với mục tiêu 109,65 & 109,35.

Phương án phụ: nếu vượt qua 110,50, có thể tới 110,80 & 111,05.

Tư vấn kĩ thuật: khi 109,65 bị vượt qua, ngắm tới 109,35.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7920

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7920 với mục tiêu 0,7850 & 0,7830.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7920, có thể tới 0,7940 & 0,7960.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1261,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1261,00 với mục tiêu 1267,50 & 1271,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1261,00, có thể tới 1258,00 & 1254,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (U7) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 49,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,40 với mục tiêu 48,55 & 48,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 49,40, có thể tới 49,73 & 49,95.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2