Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 12/09/2016

Chiến lược giao dịch XAU/USD

Bán vùng 1333-1332 dừng lỗ 1335 chốt lời 1327

Chiến lược giao dịch EUR/USD

Bán vùng 1.1243-1.1241 dừng lỗ 1.1261 chốt lời 1.1200

Chiến lược giao dịch GBP/USD

Bán vùng 1.3286-1.3284 dừng lỗ 1.3300 chốt lời 1.3244