Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 13/09/2016

Chiến lược giao dịch XAU/USD

Mua vùng 1326-1327 dừng lỗ 1324 chốt lời 1332

Chiến lược giao dịch EUR/USD

Mua vùng 1.1235-1.1237 dừng lỗ 1.1215 chốt lời 1.1275

Chiến lược giao dịch GBP/USD

Mua vùng 1.3327-1.3329 dừng lỗ 1.3307 chốt lời 1.3379