Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 14/09/2016

Chiến lược giao dịch XAU/USD

Bán vùng 1323-1322 dừng lỗ 1325 chốt lời 1316

Chiến lược giao dịch EUR/USD

Bán vùng 1.1225-1.1223 dừng lỗ 1.1243 chốt lời 1.1183

Chiến lược giao dịch GBP/USD

Bán vùng 1.3210-1.3208 dừng lỗ 1.3230 chốt lời 1.3170