Chiến lược phiên Âu ngày 02/06

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1200

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1200 với mục tiêu 1,1235 & 1,1255.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1200, có thể tới 1,1170 & 1,1150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,2865

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2865 với mục tiêu 1,2900 & 1,2920.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2865, có thể tới 1,2830 & 1,2785.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


USD/JPY trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 111,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,15 với mục tiêu 111,70 & 111,95.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,15, có thể tới 110,85 & 110,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7400.

Điểm xoay: 0,7400

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7400 với mục tiêu 0,7365 & 0,7350.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7400, có thể tới 0,7420 & 0,7440.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7400 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1264,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1264,50 với mục tiêu 1256,50 & 1253,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1264,50, có thể tới 1268,80 & 1272,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 49,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,00 với mục tiêu 47,35 & 46,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 49,00, có thể tới 49,40 & 49,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1