Chiến lược phiên Âu ngày 04/04

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chính chặn trần là 1,0680.

Điểm xoay: 1,0680

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0680 với mục tiêu 1,0645 & 1,0630.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0680, có thể tới 1,0705 & 1,0740.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,0680 giới hạn khả năng tăng giá.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chính chặn trần là 1,2515.

Điểm xoay: 1,2515

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2515 với mục tiêu 1,2395 & 1,2370.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2515, có thể tới 1,2555 & 1,2595.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 111,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,25 & 110,05.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,25 & 111,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chính chặn trần là 0,7625.

Điểm xoay: 0,7625

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7625 với mục tiêu 0,7565 & 0,7550.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7625, có thể tới 0,7650 & 0,7675.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1251,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1251,20 với mục tiêu 1258,40 & 1260,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1251,20, có thể tới 1249,00 & 1247,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690