Chiến lược phiên Âu ngày 05/04

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,0645

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0645 với mục tiêu 1,0700 & 1,0720.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0645, có thể tới 1,0625 & 1,0600.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2465

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2465 với mục tiêu 1,2415 & 1,2395.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2465, có thể tới 1,2495 & 1,2515.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2465 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 111,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,25 & 110,05.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,25 & 111,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7585.

Điểm xoay: 0,7585

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7585 với mục tiêu 0,7540 & 0,7510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7585, có thể tới 0,7605 & 0,7625.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 0,7585 giới hạn khả năng tăng giá.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1257,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1257,90 với mục tiêu 1253,30 & 1251,10.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1257,90, có thể tới 1261,35 & 1263,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690