Chiến lược phiên Âu ngày 05/06

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1225

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1225 với mục tiêu 1,1290 & 1,1330.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1225, có thể tới 1,1200 & 1,1170.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2905

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2905 với mục tiêu 1,2850 & 1,2830.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2905, có thể tới 1,2920 & 1,2945.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2850 bị vượt qua, ngắm tới 1,2830.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 111,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,20 & 109,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,20 & 111,40.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 0,7415

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7415 với mục tiêu 0,7460 & 0,7475.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7415, có thể tới 0,7390 & 0,7370.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1273,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1273,50 với mục tiêu 1284,50 & 1287,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1273,50, có thể tới 1269,00 & 1266,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 47,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,65 với mục tiêu 48,65 & 49,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,65, có thể tới 47,34 & 47,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1