Chiến lược phiên Âu ngày 07/06

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1285

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1285 với mục tiêu 1,1240 & 1,1205.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1285, có thể tới 1,1305 & 1,1330.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2875.

Điểm xoay: 1,2875

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2875 với mục tiêu 1,2940 & 1,2965.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2875, có thể tới 1,2850 & 1,2830.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 109,95

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,95 với mục tiêu 109,15 & 108,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,95, có thể tới 110,35 & 110,80.

Tư vấn kĩ thuật: khi 109,15 bị vượt qua, ngắm tới 108,70.


AUD/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 0,7495

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7495 với mục tiêu 0,7555 & 0,7580.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7495, có thể tới 0,7460 & 0,7445.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1287,50.

Điểm xoay: 1287,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1287,50 với mục tiêu 1297,00 & 1300,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1287,50, có thể tới 1283,50 & 1277,50.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1287,50 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 47,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,65 với mục tiêu 48,40 & 48,67.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,65, có thể tới 47,42 & 47,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1