Chiến lược phiên Âu ngày 09/03

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,0590

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0590 với mục tiêu 1,0555 & 1,0540.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0590, có thể tới 1,0605 & 1,0620.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2220.

Điểm xoay: 1,2220

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2220 với mục tiêu 1,2190 & 1,2170.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2220, có thể tới 1,2250 & 1,2280.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2220 giới hạn khả năng tăng giá.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 113,95

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,95 với mục tiêu 113,55 & 113,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,95, có thể tới 114,10 & 114,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7580.

Điểm xoay: 0,7580

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7580 với mục tiêu 0,7610 & 0,7630.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7580, có thể tới 0,7565 & 0,7545.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7580 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1219,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1219,50 với mục tiêu 1213,50 & 1211,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1219,50, có thể tới 1227,00 & 1230,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690