Chiến lược phiên Âu ngày 09/06

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1230

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1230 với mục tiêu 1,1175 & 1,1160.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1230, có thể tới 1,1250 & 1,1270.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1230 khả năng quay về 1,1175 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2825

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2825 với mục tiêu 1,2700 & 1,2660.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2825, có thể tới 1,2860 & 1,2920.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2825 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,2700.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 109,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,65 với mục tiêu 110,40 & 110,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,65, có thể tới 109,35 & 109,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7520.

Điểm xoay: 0,7520

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7520 với mục tiêu 0,7565 & 0,7580.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7520, có thể tới 0,7500 & 0,7460.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7520 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1283,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1283,00 với mục tiêu 1269,00 & 1264,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1283,00, có thể tới 1287,50 & 1291,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 46,18

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,18 với mục tiêu 44,60 & 44,13.

Phương án phụ: nếu vượt qua 46,18, có thể tới 46,73 & 47,57.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1